Michal Murin – inauguračná prednáška

Rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave oznamuje, že dňa

17. 10. 2018 o 11:00

sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18 uskutoční verejná inauguračná prednáška a obhajoba inauguračnej práce vysokoškolského učiteľa Fakulty výtvarných umení AU Banská Bystrica, 

doc. MgA. Michala Murina, ArtD. 

v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie. Prednáška má názov: 

Interdisciplinarita – vedy v kontexte umenia .

Rektor na prednášku pozýva.