Luba Nurse

Je nám veľkou cťou pozvať Vás na prednášku prvej hosťujúcej profesorky na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prednáška - Luba Nurse
Prednáška - Luba Nurse

Luba Nurse sa zaoberá výskumom, reštaurovaním a konzervovaním organických materiálov a riešením výstavných projektov a expozícií v svetových múzeách ako napr. Weltmuseum vo Viedni, Somerset House v Londýne, Technické múzeum vo Viedni, Conservation Centre Vejle v Dánsku a absolvovala stáže v Metropolitan Museum of Art v New Yorku a v Smithsonian Institution vo Washingtone.

Prednáška je úvodom jej pedagogického pôsobenia počas letného semestra akad. roku 2017/2018 na Katedre reštaurovania v rámci rozvojového projektu „Podpora procesu internacionalizácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave“ podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.