Dr. Dinah Eastop: Biografia objektu ako nástroj hodnotenia

Prednáška a workshop pod vedením Dr. Dinah Eastop

19. apríla 2018 o 10:00

Katedra Reštaurovania na Drotárskej ceste, m.č. 266

Téma workshopu:

Kde stojíte?

Dinah Eastop
Dinah Eastop

Dr. Dinah Eastop je reštaurátorka s vyše 40 ročnou praxou v oblasti konzervovania. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave navštívi ako hosťka profesorky Luby Nurse, ktorá je v letnom semestri 2017/2018 v pozícii hosťujúcej profesorky na Katedre reštaurovania a vedie ateliér.