Contemporary Art and the Political

Séria prednášok hosťujúcej profesorky Nuit Banai o súčasnom umení a politike

V letnom semestri, 12. – 16. 3. 2018, bude na katedre teórie a dejín umenia hosťovať profesorka z Izraela Nuit Banai s tématickým blokom prednášok o súčasnom umení a politike.

Výučba bude prebiehať v angličtine.

Cyklus tvorí 5 prednášok (každý deň jedna)

Zapísaní študenti, ktorí absolvujú všetkých 5 prednášok, majú možnosť získať za absolvovanie kurzu kredity. Študenti doktorandského, magisterského a 3. – 4. ročníka bakalárskeho stupňa majú možnosť prihlásiť sa na kurz hosťujúceho pedagóga. 

Podmienky pre prihlásenie:  

  1. aktívna znalosť anglického jazyka,
  2. čítanie textov v anglickom jazyku,
  3. texty k sylabusu bude potrebné stiahnuť a prečítať si vopred
  4. aktívne zapojenie sa do výučby.

Stručný popis kurzu:

Contemporary Art and the Political 
Professor Nuit Banai

Kurz bude zameraný na vzťah estetiky a politiky na poli súčasného umenia. Bližšie sa rameriava na otázky produkcie súčasného umenia a vzťah k mocenským štruktúram globalizácie, aké modely identity a subjektivity ponúka produkcia súčasného umenia, ako súčasné umenie využíva mediálnu kultúru, marketingové kanály, reklamu, publicitu a sociálne médiá. Prof. Nuit Banai osvetlí niektoré z kľúčových pojmov súčasnej teórie - ľud,  kultúrne občianstvo, populizmus, hranice, exil, diaspora, migrácia a ľudské práva - na príklade textov významných mysliteľov a vybraných prípadových štúdií zo súčasného umenia.

Rozpis prednášok:

12. 3. Who are the People? 11:00 H012
13. 3. ‘Cultural Citizenship’ 14:00 H135
14. 3. Populism 13:00 H220
15. 3. Borders 10:00 H220
16. 3. Exile, Diaspora, Migration and Human Rights 10:00 Galéria Medium

Prihlásenie na kurz:

Prihlášku zasielajte na e-mailovú adresu: grun@vsvu.sk najneskôr do 8. 3. 2018.

Na absolvovanie kurzu je potrebné byť prítomný aspoň na štyroch prednáškach.