Prednášky

Cesty a príbehy moderného umenia na Slovensku 3

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia (ATKH) a Združenie historikov moderného výtvarného umenia (ZHMVU) pozývajú na Kolokvium k 80. narodeninám Ľuby Belohradskej

Cesty a príbehy moderného umenia na Slovensku 3