Prednášky

Artist talk – Barnaby Barford

Ateliér keramiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Vás pozýva na verejnú prednášku umelca Barnabyho Barforda.

Artist talk – Barnaby Barford

Aneta M. CH. – Obnovenie sochy: socha za hranicou hmoty

Je socha limitovaná v materiálnom zmysle? Musí byť socha spútaná vlastnosťami materiálov, ktoré používa a ktoré ju umožňujú? Ako transformovať fyzický objekt na dynamický, tečúci proces? Ako zmeniť hmotu na fikciu a fikciu na hmotu? Umelecké angažované stratégie: ako obnoviť médium sochárstva? Ako atomizovať pojem sochy a hľadať transgresívne metodológie, ktoré nám môžu rozšíriť jeho pochopenie, vnímanie a cítenie. Všetko na pozadí ukážok toho, ako hypersenzibilní umelci pracujú s limitmi

Aneta M. CH. – Obnovenie sochy: socha za hranicou hmoty