Prednášky

Open studio nm. 17

Ateliér IN (Katedra intermédií a multimédií) a autor vás srdečne pozývajú na prednášku v rámci projektu Open Studio nm. 17