Prednášky

Juraj Blaško – habilitačná prednáška

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave oznamuje, že dňa  17. 12. 2020  sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18 uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vysokoškolského učiteľa VŠVU v Bratislave Mgr. art. Juraja Blaška, ArtD. 

Juraj Blaško – habilitačná prednáška

Palnel/Architextures

Ateliér textilného dizajnu pozýva na prednášku absolventky Zuzany Zmatekovej

Palnel/Architextures