Prednášky

Éric Jourdan

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na verejnú prednášku hosťujúceho profesora Érica Jourdana, ktorá je úvodom jeho pedagogického pôsobenia počas zimného semestra akad. roku 2018/2019 na Katedre dizajnu.

Éric Jourdan

Bez prebalu

Ilustrácie neovantgardných výtvarníčok a výtvarníkov 70. – 80. rokov 20. storočia

Bez prebalu

Heaven in Bratislava

motionLab at the Department of Architecture (KAT) at AFAD (VSVU) is delighted to present the lecture by professor Wolf D. Prix

Heaven in Bratislava