WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA / BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA

Prierezová výstava prezentujúca tvorbu slovenských maliarov spriaznených s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, ktorá sa koná v spolupráci s partnerskou Akadémiou Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta v meste Wroclaw.

SK malba Wroclaw
SK malba Wroclaw

27. 4. – 3. 6. 2017

GALERIA MIEJSKA, ul. Kiełbaśnicza 28, Wroclaw

GALERIA NEON, ASP, ul. Traugutta 19/21, Wroclaw

GALERIA ZA SZKŁEM, ASP, Pl. Polski ¾, Wroclaw

Vernisáž:

27.  4. 2017 o 18.00, GALERIA MIEJSKA, ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław

Kurátorky:

Silvia L. Čúzyová a Klaudia Kosziba

Vystavujúci umelci:

Alexandra Barth, Barbora Benková, Marek Burcl, Diana Cencer Garafová, Ivan Csudai, Peter Cvik, Michal Černušák, František Demeter, Žofia Dubová, Andrej Dúbravský, Juraj Ďuriš, Daniel Fischer, Gabriela Halás, Dominik Hlinka, Ján Hrčka, Katarína Janečková Walshe, Kristína Kandriková, Klaudia Kosziba, Ivana Kvaššayová, Martina Mäsiarová, Ivana Mojšová, Rastislav Podhorský, Jakub Reken, Adam Siekel, Lujza Srnková, Gábor Szűcs, Erik Šille, Martin Špirec, Veronika Šramatyová, Nikola Šušovicová, Mária Ustaníková

Patronát:

  • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku
  • Veľvyslanec Slovenskej relubliky v Poľsku
  • Primátor mesta Wrocław
  • Primátor mesta Bratislava
Centrum Sztuk Uzytkowych
Inštalácia
Inštalácia
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Pohľad na výstavu
Pohľad na výstavu
Pohľad na výstavu
Pohľad na výstavu
Pohľad na výstavu
Pohľad na výstavu
Pohľad na výstavu

Zmyslom medzinárodného projektu Bratislava pro Wratislavia / Wratislavia pro Bratislava je spolupráca dvoch vysokých umeleckých partnerských škôl - Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta vo Wroclawi. Prvá časť spoločného projektu je výstava pedagógov, študentov a absolventov Katedry maľby a iných médií z bratislavskej akadémie, ktoré prebehne na jar 2017 v troch galerijných priestoroch v krásnom poľskom meste Wroclav. Druhá časť projektu - výstava poľských maliarov v Bratislave, spojená s krstom spoločného katalógu, bude na jeseň 2017 v bratislavských galerijných priestoroch na Slovensku.

Výstava slovenských maliarov vo Wroclavi predstaví výber z tvorby „zakladateľských“ osobností, ktoré nielen svojou tvorbou ale aj pedagogickým pôsobením formovali podobu maliarskej scény na Slovensku, najvýraznejšie od roku 1989 po súčasnosť. Profesor Daniel Fischer, profesor Ivan Csudai, docentka a vedúca Katedry maliarstva Klaudia Kosziba, aktuálne vedú 3 maliarske ateliéry na VŠVU, v ktorých sa sformovali a dozreli desiatky maliarov súčasnej mladej slovenskej generácie.

Katedra maliarstva - Študijný program Maľba a iné média na VŠVU umožňuje študentom v jednotlivých ateliéroch do hĺbky spoznať zákonitosti a špecifiká maľby, na základe získavania autentických skúseností tvorby a tvorivého myslenia, a zároveň vedie študentov ku schopnosti kriticky reflektovať vlastnú prácu. Podporovaná je individuálna cesta k hľadaniu a spoznávaniu vlastného priestoru výskumu, k chápaniu dôležitosti jeho objavovania v súčasnom svete, ako i vymedzenia: k rešpektovaniu jeho hraníc ako aj k ich prekračovaniu. Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále - od klasickej maľby až po jej najsúčasnejšie pozície s presahmi do iných médií.

Ak by sme mali načrtnúť charakteristiku súčasnej podoby slovenskej maľby, tak rozhodne predstavuje optimistickú polohu umenia, plnú očakávaní ale aj irónie. Je zmesou vedomej redukcie, relativity, abstrakcie, emocionality, ilúzií a iluzívnosti, ale tiež spoločenskej angažovanosti. Formálne ju definujú strategické zásahy do štruktúry obrazu, rozbitie meravých väzieb, rozšírenie hraníc systému a jeho nové upevňovanie.

Výstava sa koná s dotáciou Fondu pre podporu umenia

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia