Vodný mlyn Jahodná

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vernisáž vodného mlynu v Jahodnej

11. 9. 2020 o 14.00, na Mlynskej ulici 16, v obci Jahodná – Dunajské Mlyny

Vodné mlyny sú v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou Žitného ostrova. Na Dunaji a jeho priľahlých ramenách boli rozšírené spočiatku najmä lodné mlyny, nazývané tiež plávajúce mlyny. Keďže lodné mlyny na Dunaji prekážali lodnej doprave , koncom 18. storočia došlo k ich zákazu a od konca 19. storočia k prebudovaniu na kolové pobrežné mlyny. Mlyn v Jahodnej sa do roku 1893 používal ako lodný mlyn a potom bol prebudovaný na pobrežný kolový mlyn, ktorý nielen mlel, ale aj vyrábal elektrickú energiu a pílil drevo. Mlyn v Jahodnej bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, no od poslednej obnovy v roku 1997 objekt postupne chátra. V súčasnosti bol k objektu vypracovaný archívny výskum a investičný zámer obnovy a adaptácie areálu mlynu pre účely rekreácie.

Program:

14.00 – 14.30 P amiakováčasť – Pamarch s.r.o. Ing. arch. Pavol Paulíny, P h D

14.30 – 16.00 Coffee Break

16.00 – 18.00 Konceptuálnačasť – VŠVU Ing. Ján Studený, akad. arch. Návrhy vypracovali: Kristína Betušová, Karin Guziova, Sára Chrobáková, Kat arína Kocková, Petra Ollerová, Karina Pak, Jakub Samuel, Simon Trancik

18.00 – 22.00 Voľná prehliadka mlynu & zábava

pozvánka - vodný mlyn jahodná
pozvánka - vodný mlyn jahodná