Verejná prezentácia semestrálnych prác študentov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov.

Počas týchto dní sa ateliéry vo všetkých troch budovách školy menia na výstavné priestory a verejnosť má možnosť zoznámiť sa s najnovšími tendenciami, ktoré formujú študentov katedier architektúry, dizajnu, fotografie, grafiky, intermédií, maľby, reštaurovania, sochy, textilnej tvorby, úžitkového umenia a vizuálnej komunikácie. 

Kde: 

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
– architektúra, maľba

Drotárska cesta 44, Bratislava
– dizajn, fotografia, grafika, intermédiá, reštaurovanie, socha, textilná tvorba, úžitkové umenie (šperk, keramika, sklo), vizuálna komunikácia

Koceľova ulica 23, Bratislava
– maľba

Kedy: 

piatok – nedeľa, 14. – 16. decembra 2018 od 9:00 do 18:00 hod.

Vo väčšine ateliérov sa študenti venujú voľným a individuálnym témam. Zo zadaných tém, ktorým sa študenti VŠVU venovali počas zimného semestra akademického roka 2018/2019 vyberáme:

 

KATEDRA DIZAJNU

Ateliér hosťujúceho profesora – Éric Jourdan, francúzsky dizajnér
Témy sa zameriavali na rozvoj študentov v oblasti komerčnej produkcie alebo verejného priestoru. Výstupom je kolekcia nábytku a objektov navrhnutých ako súčasť súťaže organizovanej veľkou korporáciou. Druhá téma sa zameriava na analýzu mestského územia vrátane očakávaní rozvoja mesta Bratislava v jeho intenzívnej mutácii.
Výstava prác z ateliéru bude v Galérii MEDIUM od 14.12.2018.
Viac o výstave...

Prípravný kurz dizajnu 
Slovnaft cup
Šamrlík – hokerlík

Ateliér interiéroveho dizajnu
Piknik

Ateliér Art dizajn
Príbeh, zeleň v interiéri
Kontrast

Ateliér Industrial dizajn 
Produkt pre firmu TESCOMA
Šarkan

Ateliér Transport dizajn
Volkswagen 3 – i

 

KATEDRA ARCHITEKTONICKEJ TVORBY

Ateliér Urbánne stratégie pod vedením Jakuba Kopca 
Adaptívny plán pre Luník IX

 

KATEDRA FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ

Ateliér O fotografii S. Saparovej 
Hlavná téma:
MUTÁCIA ODTLAČKU. Zmeny v zobrazovaní fyzického sveta, ideová transfigurácia, modifikácia materiality fotografie.

Doplnková téma:
COPY PASTE. V rámci zadania boli študentom odprezentované rôzne techniky duplikovania, kopírovania a imitácie ako digitálneho, tak aj analógového obrazu. Cieľom bolo obsahovo preskúmať pojmy a stratégie ako interpretácia, apropriácia, či inšpirácia - plagiát. V závere mali študenti tieto znalosti pretransformovať do práce s fotografickým či iným obrazovým materiálom.  

Ateliér fotografia, realita konštrukcia
​Semestrálna téma: 
ÚTOPIA

 

KATEDRA TEXTILNEJ TVORBY

Ateliér odevného dizajnu Júlie Sabovej
Malé Biele
– využitie protikladu v koncepte a charaktere odevu. Aplikácia krajčírskeho detailu v siluete, štruktúre, objeme alebo strihovom riešení odevu.

ΑΩ The paradox of beauty
– materiálový a technologický výskum s modeláciou odevov pre projekt budúcej bakalárskej práce.

DEFORMÁCIA
materiálový a technologický výskum

I´m not a robot – Odevná značka
– koncept a branding, Integrácia tradičných techník a autorského textilu do súčasnej podoby, Business model.

Entropia
V pohybe
Vzor Vzorom
Skelet vnemu

Ateliér Blanky Cepkovej
Malá téma:
Priestor chodby ako krizovatka komunikacie 

Velká téma:
Architektúra času

Workshopy:
Projekt galéria
Experimentálna sieťotlač
Farbenie prírodnými farbivami    

 

KATEDRA ÚŽITKOVÉHO UMENIA

Ateliér S+M+L_XL – kov a šperk
Chvenie v hlave + Prsteň
Proporcia + Kompozícia
Form Follows Flowers – Forma nasleduje kvety
Čo chcem? Čo to má byť?
Pud k láske – Potreba – Podoby lásky
Podoby nudy

 

KATEDRA INTERMÉDIÍ

Ateliér IN:
Príroda/Tri ekológie

Ateliér APK+:
Error

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné):
Autoreflexia