Večerné kreatívne kurzy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od 27. 2. do 22. 5. 2019 Večerné kreatívne kurzy

Večerné kreatívne kurzy 2018
Večerné kreatívne kurzy 2018

Termín kurzov:

 • od 27. februára do 22. mája 2019

Rozsah a cena kurzov:

 • 10-krát 3 až 4 vyučovacie hodiny

 • na kurz je možné sa prihlásiť aj počas trvania celého kurzu

 • absolvovať je možné aj samostatné 3 až 4 hodinové celky

 • cena jednej hodiny (60min) 5,50€

 • Cena celého kurzu
  212 € po 4 hodiny týždenne
  165 € po 3 hodiny týždenne

 • zabezpečený je model, základné vybavenie a materiál

Miesto a čas konania kurzov:

 • VŠVU, Koceľova 23, Bratislava.
 • raz týždenne každú stredu od 17:00 do 21:00. Prísť môžete buď o 17.00, alebo o 18.00.hodine.

 • všetky podrobnosti sa dozviete priebežne na adrese: vargova@vsvu.sk

Obsah kurzu:

 • Obsahom kurzu je zobrazovanie a výtvarné spracovanie predlohy, modelu, prostriedkami kresby a maľby

Prihlásenie a platba:

 • v prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt
 • potvrdenie o zaplatení je treba najneskôr týždeň pred začatím kurzu uhradiť a zaslať výpis o prevode na adresu: vargova@vsvu.sk
 • Sumu je potrebné uhradiť po zaslaní prihlášky bankovým prevodom na účet:
  Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  7000077739/8180
  Štátna pokladnica
  VS: 590020
  Správa pre prijímateľa: meno uchádzača
 • na začiatku hodiny je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení kurzu, alebo zaslaním výpisu na uvedenú adresu najneskôr týždeň pred začatím kurzu. Záujemca má zaistené miesto až po doručení dokladu o platbe.
 • vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov a ak tak účastník učiní po absolvovaní 1. dňa kurzu, ktoré mu bude odrátané. Z iných dôvodov peniaze nevraciame.

Minimálny počet účastníkov je 5.

Začatie kurzu je podmienené jeho naplnením. V prípade že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.