Obraz normalizácie

Československá dokumentárna fotografia po roku 1968

Obraz normalizácie
Obraz normalizácie

27. júna 2018 o 18:00

Galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
Zichyho palác, 2. posch.
Ventúrska ul. 9, Bratislava

Kurátorka:

Bohunka Koklesová

Výstava je malou vizuálnou sondou do obdobia vpádu okupačných vojsk na územie československa v roku 1968, ktorý vyústil do obdobia normalizácie. Keď sa konsolidovala moc komunistov, došlo k potlačeniu demokratizačných a reformných procesov v spoločnosti, čo viedlo k jej celkovej stagnácii. Každý z fotografov zachytil toto obdobie jedinečným spôsobom, s vlastným chápaním a vnímaním tohto neslobodného sveta. Súčasťou vernisáže bude beseda s autormi.

Výstava potrvá do 15. 9. 2018.

Galéria je otvorená v stredu od 13:00 do 17:00 a vo štvrtok od 13:00 do 18:00.

Obraz normalizácie – logá
Obraz normalizácie – logá