Nová rektorka VŠVU

27. novembra 2018 bola na zasadnutí Akademického senátu tajným hlasovaním zvolená do funkcie rektora VŠVU v Bratislave doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD.

Bohunka Koklesová – rektorka
Bohunka Koklesová – rektorka