Národná cena za dizajn 2019

Už len pár dní je možné sa prihlásiť do 16. ročníka súťaže Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn. Cenu vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR

Ocenenie sa udeľuje v 3 kategóriách:

  • profesionálny dizajn (3 ceny)
  • študentský dizajn (1 cena)
  • dizajn s pridanou hodnotou (1 cena)

Prihlásiť sa je možné  do stredy 24. apríla o 17.00 prostredníctvom online formuláru.

Autori a klienti môžu do súťaže prihlasovať práce, ktoré vznikli v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Podrobnosti o súťaži, upresnenie jednotlivých kategórii a všetkých náležitostí nájdu záujemcovia v súťažných podmienkach. 

V prípade záujmu o konzultácie, napíšte na: ncd@ncd.sk.

Všetky informácie o Národnej cene za dizajn nájdete aj na: www.scd.sk/ncd

NCD 2019
NCD 2019