Michal Huštaty - Virtualita 3.1

Vernisáž:

17. apríla 2018, 18:00
Galéria ABC, Baštová 6/B, Bratislava

Kurátor: 

Marek Kuchár

Trvanie výstavy: 

17. 4. – 12. 5. 2018

3.1 je verzia možnej reality - priestoru - virtuality, pre ktorú platia určité zákonitosti.
Fragmenty portrétov Generácie Z vidíme - cez špecifické výrezy pohybu prstov po dotykovom displeji - osvetlené online svetom. Reprezentácia obrazu sa z plochy dostáva do priestoru a okrem hmatateľnej reality ohýba aj samotný pojem obrazu, vkusu a estetiky. Naším najčastejším dotykom s virtualitou je prst.
Michal Huštaty si pripravil pre výstavu tri samostatné diela, ktoré spolu vytvárajú jednotný výpovedný celok - celok, ktorý komentuje súčasnú dobu spolu s jej generáciou, medzi ktorou nachádzame architektov tejto online doby.

Michal Huštaty (*1990) študoval v Ateliéri IN Ilony Németh a v Ateliéri o fotografii Silvie Saparovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde momentálne na Katedre fotografie a nových médií pôsobí ako doktorand s témou „Internetová a postinternetová éra vo vzťahu ku konštrukcii fotografického obrazu“. Pedagogicky na VŠVU zabezpečuje predmet Post-what? Art 3.1, ktorý je jeho teoretickým východiskom aj pre vlastnú tvorbu posledných rokov. V nej sa hlbšie venuje najmä podobe a reprezentácii fotografického obrazu v súčasnej dobe ovládnutej internetom. Jeho prvú reakciu na túto tému, ktorou bola záverečná magisterská práca z VŠVU, sme mohli vidieť v galérii HotDock v Bratislave (2015), a neskôr v ďalších rozpracovaných site-specific environmentoch na výstavách On photography; Restart v galérii Kotolňa v Košiciach (2015) alebo na výstave CH v galérii Artotéka v Bratislave (2016). Minulý rok zorganizoval a spolu-viedol medzinárodný projekt Issues of Reality, ktorého výsledkom bola výstava a katalóg zapojených študentov fotografie zo Slovenska a Poľska s textami a prácami, ktoré korelujú s jeho programovým umeleckým výskumom. Zaujímavou skúsenosťou v jeho portfóliu je kurz na School of Art Institute of Chicago v USA (2017) zameraný na prácu pedagóga umenia s aktuálnou mladou generáciou, označovanou aj ako Generácia Z. Okrem VŠVU ešte pedagogicky pôsobí na medzinárodnej škole LEAF Academy, ako kurátor pomohol pri niekoľkých výstavách a ako dobrovoľník sa venuje občianskym združeniam Susedia na dvore a Zrejme.

Tešíme sa na Vás!

Virtualita
Virtualita