Letná škola – Leskovac, Srbsko

Akadémia umení v Belehrade pozýva študentov na medzinárodnú letnú školu, ktorá sa uskutoční v srbskom meste Leskovac.

The City: Tradition of Future

University of Arts in Belgrade

12. – 19. júla 2018

Študenti so zameraním na dizajn, architektúru, výtvarné umenie, performance, kultúrny menežment, urbanizmus, kultúrne dedičstvo a príbuzné odbory môžu poslať svoje prihlášky do 4. júna 2018.

Program:

Program letnej školy pozostáva z intenzívnych workshopov s cieľom spájať študentov umenia z balkánskych krajín a z Európy a spoznávať spolu miestne kultúrne dedičstvo. 

Počas sedemdňového programu sa pokúsime iniciovať dialóg s lokálnou komunitou a zameriame sa na šírenie a podporu kultúrnych vlastností Leskovacu a jeho okolia v regióne južného Srbska.

Prihlasovanie:

Prihláška na stiahnutie tu.

Prihláška musí byť podaná electronicky na adresu: lus@arts.bg.ac.rs

Vyplňte prihlášku s pravdivými údajmi.

Pošlite doplňujúce údaje (3-5 príkladov vašich súčasných prác v jpg formáte – požadované od študentov výtvarného umenia) 

Ubytovanie a poplatky:

Kedže sme partnerskou univerzitou, tak prichádzajúci študenti z VŠVU sú oslobodení od platenia poplatkov za workshop a univerzita v Belehrade im tiež zabezpečí ubytovanie počas týždňového pobytu v Leskovaci. Študenti si hradia iba náklady na cestu zo svojej krajiny do Belehradu.

Počet miest je obmedzený. Záujemcovia hláste sa čo najskôr.

Viac info na:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/studies/summer-art-school/summer-art-school-2016/
alebo napíšte e-mail na: lus@arts.bg.ac.rs.