Kurz kreslenia pre verejnosť

Doc. Stanislav Bubán, akad. mal. a odb.as. Mgr. art. Štefan Oslej pozývajú verejnosť na „Kurz kresby a maľby portrétu a aktu.“

Kabinet kresby Vysokej školy výtvarných umení, v Bratislave organizuje v termíne od 13. 10. 2018 do 17. 11. 2018 kurz kresby a maľby.

Kurz sa bude konať v budove VŠVU na Drotárskej ceste 44, v Bratislave počas piatich sobôt od 9:00 do 16:00 hod. v miestnosti č. 345.

Kurzy sú vhodné pre záujemcov o štúdium výtvarného umenia, amatérskych výtvarníkov ako aj pre úplných začiatočníkov.

Informácie o priebehu kurzu Vám poskytneme na mailovej adrese: stevooslej@gmail.com 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníčky Kabinetu kresby Mgr. A. Gregor Očkaiovej na mailovej adrese: ockaiova@vsvu.sk

V prihláške je potrebné uviesť meno, adresu, mailovú adresu a telefónne číslo.

Cena kurzu je 216 € vrátane DPH.

Sumu je potrebné uhradiť bankovým prevodom do 11. 10. 2018 na účet:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
SK59 8180 0000 0070 0007 7739
Štátna pokladnica
VS: 590170
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

V cene kurzu je zahrnutý materiál na kreslenie, farby, model - akt, model – portrét,  odborné vedenie.

Minimálny počet účastníkov je 10, maximálny 20. V prípade, že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.

doc. Mgr. Dávid Čársky
vedúci Kabinetu kresby