Konferencia – Hľadanie v prameňoch

Fotografia na Slovensku v rokoch 1839 — 1918

Hľadanie v prameňoch
Hľadanie v prameňoch

8. — 9. 11. 2018

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
Hviezdoslavovo nám. 18,
miestnosť č.135

Organizátori:

  • FOTOFO Bratislava, Stredoeurópsky dom fotografie,
  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
  • Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Konferenciu pripravili:

  • Jana Hojstričová
  • Bohunka Koklesová
  • Jana Križanová

Harmonogram sekcií a prednášok:

 

ŠTVRTOK 8. 11. 2018

9:00 

Zahájenie konferencie (úvodné slovo Bohunka Koklesová)

ÚVODNÁ PREDNÁŠKA

 

9:15

Lucia Almášiová: Najstaršie zmienky o fotografii v hornouhorskej tlači

 

1. SEKCIA

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE A FOTOGRAFIA
09:45 — 11:00

09:45

René Škandík:Staromatiční dejatelia vo fotografii

10:05

Petra Trnková: Slováci a kalotypie: nová politická reprezentace a nová fotografická technika

10:25

Mária Valová: Portrétne fotografie slovenských národných buditeľov 19. storočia

10:45

Diskusia

 

2. SEKCIA

EDUARD NEPOMUK KOZICS,
TVORBA, TECHNIKA, PREVÁDZKA
11:00 — 12:15

11:00

Petra Čejka: Prevádzka a tvorba fotografického ateliéru Eduarda Nepomuka Kozicsa

11:20

Jana Križanová: Kolorovaná technika typu chromofotografie, jej definícia a identifikácia

11:40

Martin Kleibl: Bratislava a fotografia 1839 — 1948

12:00

Diskusia

 

OBEDOVÁ PRESTÁVKA
12:15 — 13:30

 

3. SEKCIA

TRI FOTOGRAFICKÉ PRÍBEHY
13:30 — 14:45

13:30

Martina Bernátová:Žilinské fotografky Anna a Matilda Rekové

13:50

Filip Glocko: Fotografia v živote a diele Josefa Gutkaissa

14:10

Janka Karlíková: Zo života a tvorby fotografistu Maxa Sterna

14:30

Diskusia

 

PRESTÁVKA NA KÁVU
A MALÉ OBČERSTVENIE
14:45 — 15:00

 

4. SEKCIA

FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY
— TRNAVA, LEVICE, KEŽMAROK
15:00 — 16:15

15:00

Simonne Jurčová:Trnavské fotoateliéry do roku 1918

15:20

Marta Švolíková: Fotografi v okrese Levice do roku 1918

15:40

Erika Cintulová: Fotografická tvorba v meste Kežmarok

16:00

Diskusia

 

POHÁR VÍNA, OBČERSTVENIE
A SPOLOČNÉ POSEDENIE
18:00

 

PIATOK 9. 11. 2018

5. SEKCIA

FOTOGRAFICKÁ KAMERA
V RUKÁCH ŠĽACHTY
09:00 — 10:15

09:00

Ingrid Hričovcová: Fotografie ako nezabudnuteľné spomienky Coburgovcov na ich cesty

09:20

Katarína Bányászová — Tímea Mátéová: Fotografická kamera v rukách betliarskych Andrássyovcov

09:40

Daniel Hupko — Ivana Janáčková: Lucia Pálffyová, Alžbeta Kinskáa Nathaniel Rotschild. Poznámky k amatérskemu fotografovaniu šľachty

10:00

Diskusia

 

PRESTÁVKA NA KÁVU
A MALÉ OBČERSTVENIE
10:15 — 10:30

 

6. SEKCIA

VIDIEK, MESTO, KRAJINA
10:30 — 11:45

10:30

Pavel Scheufler:Fotografové z Království českého na Slovensku: František Krátký a Rudolf Bruner

10:50

Elena Kurincová:Fritz Scheidlin (1867 — 1964)a jeho fotografické stratégie

11:10

Katarína Beňová:Barbizonska škola a fotografia na príklade tvorby umelcov zo strednej Európy

11:30

Diskusia

 

OBEDOVÁ PRESTÁVKA
11:45 — 13:00

 

VOĽNÝ PROGRAM

13:00 — 14:00

13:00

Janka Križanová, Jana Hojstričová, Bohunka Koklesová: Rozhovory nad zbierkou historických fotografií VŠVU, základné typy historických fotografických techník a ich identifikácia.

Informácia o výstavách počas Mesiaca fotografie v Bratislave

14:00

Ukončenie konferencie