DIPLOM 2018

Pripomeňme si začiatok leta 2018 s atmosférou prezentácie diplomových prác.

Architektúra
Architektúra
Architektúra
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Grafika
Grafika
Keramika
Keramika
Keramika
Keramika
Maľba
Maľba
Maľba
Maľba
Reštaurovanie
Reštaurovanie
Sklo
Sklo
Sklo
Sklo
Šperk
Šperk
Šperk
Šperk
Šperk
Vizuálna komunikácia
Vizuálna komunikácia
Vizuálna komunikácia
Vizuálna komunikácia
Vizuálna komunikácia
Vizuálna komunikácia