Design without borders

Výstava prác rakúskych, českých, maďarských, nemeckých, poľských, rumunských, slovenských, slovinských a švajčiarskych dizajnérov 

Súčasťou podujatia je výstava NOVÉ KONŠTELÁCIE Ateliéru S+M+L_XL Kov a Šperk na VŠVU pod vedením prof. Karola Weisslechnera, akad. arch.

Slávnostné otvorenie:

14. jún 2018 o 19:00 hod.

Miesto výstavy:

New Budapest Gallery (Bálna), 1093 Budapest, Fővám tér 11–12.

Trvanie:

14. jún – 26. august 2018  

Prezentácie dizajnérov:

15.jún 2018 11:00 – 15:00 hod. 

Viac info na:
 http://madeinhungary-meed.hu/?lang=en

Design without borders
Design without borders