Boot Camp – prípravný kurz KAT

Katedra architektonickej tvorby organizuje víkendový prípravný kurz na prijímacie pohovory

Boot Camp 2018
Boot Camp 2018

24. – 25. 11. 2018

Obsah kurzu

Intenzívny dvojdňový prípravný kurz na precvičenie rôznych typov zručností. Simuluje časové, obsahové, intelektuálne a manuálne podmienky a náročnosť prijímacích skúšok.

Účastník kurzu si precvičí základy práce s priestorom, vyjadrovanie sa prostredníctvom architektonickej kresby a naučí sa modelovať v rôznych materiáloch.

Kurz je vedený a jednotlivé úlohy priebežne konzultované pedagógmi KAT.

Súčasťou kurzu je aj konzultácia portfólia domácich prác.

Cena

100 €

Prihlásenie

Prihlásenie a informácie o priebehu kurzu Vám poskytneme na mailovej adrese: pistekova@vsvu.sk

V emailovej prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt.

Sumu je potrebné uhradiť po zaslaní emailovej prihlášky do 19. 11. 2018 bankovým prevodom na účet:

  • Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
  • Štátna pokladnica
  • VS: 590070
  • Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov.

V prípade, že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.