Pozvánky

Koruna – workshop

Katedra UU – ATELIÉR S+M+L_XL - KOV A ŠPERK pozýva na workshop s popredn​ým ​českým ​výtvarníkom autorom kópií historick​ých artefaktov Jiřím Urbanom

Koruna – workshop

Výzva pre zamestnancov

DEADLINE PREDĹŽENÝ DO 18.10. 2017! Mimoriadna výzva na individuálnu mobilitu pre pedagógov/zamestnancov na akad. rok 2017/2018

Výzva pre zamestnancov

Infoseminár Erasmus+

Zahraničné oddelenie VŠVU pozýva na Infoseminár k zahraničným študijným pobytom, kde sa dozviete viac o podmienkach výberového konania, aktuálnych partnerských školách, rôznych grantoch a vypočujete si i osobné skúsenosti vašich spolužiakov. Tešíme sa na vás!

Infoseminár Erasmus+

The Walking Logic Walk

Milí študenti VŠVU, uvažujeme počas kráčania inak? Medzinárodne etablovaný umelec, Christian Jankowski (kurátor poslednej Manifesty) vás srdečne pozýva na výlet pri príležitosti jeho výstavy Walking Logic Galérii Hit.

The Walking Logic Walk

Pragmatické dimenzie umenia a estetiky

Pragmatická perspektíva skúmania poskytuje vynikajúcu príležitosť vnímať sféru estetična vzhľadom na jej funkčnosť, postavenie, ako aj celkový sociálny kontext, v ktorom existuje a ktorý ju v značnej miere formuje.

Pragmatické dimenzie umenia a estetiky