Pozvánky

Workshop kreslenia aktu

Workshop kreslenia aktu pre študentov 1. a 2. ročníkov z Katedry dizajnu, Katedry architektonickej tvorby, Katedry textilnej tvorby, Katedry úžitkového umenia a Katedry reštaurovania.

Workshop kreslenia aktu

KAT boot camp

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby, pozýva na Intenzívny dvojdňový prípravný kurz na prijímacie pohovory.

KAT boot camp

Dizajn – symbióza vedy a techniky

Pozývame Vás na výstavu Ateliéru Industrial dizajn VŠVU v Bratislave, ktorá je realizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Dizajn – symbióza vedy a techniky