Pozvánky

Kurz kreslenia pre verejnosť

Doc. Stanislav Bubán, akad. mal. a odb. as. Mgr. art. Štefan Oslej pozývajú verejnosť na „Kurz kresby portrétu a aktu“.

FIGURAMA 13

Fakulta umění a designu Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy FIGURAMA 13

adaptABILITY

Co-de-iT, 3D Dreaming, rese arch and Academy of Fine Arts and Design, Bratislava would like to invite you to the blender+grasshopper architecture visiting school adaptABILITY.

LEPfest

VŠVU pozýva na LEPfest, ktorý je sprievodným podujatím festivalu BLAF.