Zimný prieskum na Katedre architektonickej tvorby VŠVU 2017/18

Prečítajte si o tvorbe na KAT Katedra architektonickej tvorby z posledného prieskumu v článku Archinfo portál.

Zdroj: archinfo.sk (celý článok nájdete TU)
Autorka: Júlia Kolláthová

Počas prieskumu sa ateliéry v budove školy menia na výstavné priestory a verejnosť má možnosť zoznámiť sa s najnovšími tendenciami, ktoré formujú študentov. V článku si môžete pozrieť práce študentov Katedry architektonickej tvorby.

Zimný prieskum Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave sa v tomto akademickom roku uskutočnil počas víkendu pred

Vianocami, medzi 15. a 17. decembrom 2017. Verejnosť mala možnosť nahliadnuť do priestorov školy, zoznámiť sa so semestrálnymi zadaniami jednotlivých ateliérov a pozrieť si vystavené práce študentov.

Katedra architektonickej tvorby predstavila práce študentov na Prípravnom kurze architektúry, v štyroch ateliéroch a v rámci Inžinierskeho kabinetu.

V zimnom semestri sa Prípravného kurzu architektúry pod vedením Zoltána Holocsyho zúčastňujú študenti iných zameraní v dvoch turnusoch. Vďaka systému prípravných kurzov v prvom ročníku sa môžu aj študenti iných katedier VŠVU zoznámiť so základmi tvorby architektonického priestoru. Študenti pracovali na zadaní prechodu medzi dvoma výškovými úrovňami. Pri práci vychádzali z kocky a cez sériu variantných pracovných modelov sa popasovali s problémom definovania a ohraničovania priestoru a s určovaním trasy pohybu človeka.

V ateliéri motionLab pod vedením prof. Roberta Votického a odbornej asistentky Júlie Kolláthovej sa programovo venujú téme kinetickej, adaptívnej a responzívnej architektúry. Študenti dostali úlohu vyriešiť adaptívne zastrešenie pred vstupom do budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí, ktoré dokáže reagovať jednak na počasie, a takisto aj na funkčno-prevádzkové a priestorové potreby susediacej Galérie Medium a reštaurácie Verne. Medzi najlepšie projekty patril návrh Petra Dóžu, ktorý na riešenie zastrešenia využil adaptívnosť origami-štruktúr inšpirovaných okolitými stromami.

Ďalšie tri ateliéry Katedry architektonickej tvorby pokračovali v téme prebiehajúceho výskumu Ikonických ruín, v rámci ktorého sa hľadajú možnosti, ako pristupovať k neskoromoderným budovám zo socialistickej éry od ich zbúrania, cez transformáciu až po ich zachovanie. V Ateliéri architektúry II. pod novým vedením Víta Haladu a Benjamína Brádňanského sa študenti venovali priestoru okolo Istropolisu a medzi Starou tržnicou na Trnavskom mýte v Bratislave. K najlepšie hodnoteným projektom patril návrh Michaely Krpalovej. Študentka sa zaoberala problémom zaplniteľného prázdneho priestoru, ktorý vytvára syntézu medzi novou funkciou záhrady a pôvodnou funkciou parkoviska. Reprezentáciou týchto úvah sa stal kopec ako potenciál zastavania, ktorý vyvažuje monumentalitu Istropolisu, postupne ho odkrýva a zároveň ponúka nový pohľad zhora

V Ateliéri architektúry III. A3 pod vedením doc. Jána Studeného a asistentky Danice Pištekovej sa tiež venovali téme transformácie priestoru medzi Istropolisom a Starou tržnicou v Bratislave. K najlepšie hodnoteným projektom patril návrh Evy Kvaššayovej, ktorá sa venovala hľadaniu „genetického kódu“ budovy Istropolisu a bezprostredného okolia. Návrhom novej štruktúry začlenila budovu do kontextu okolia a prepojila s budovou Starej tržnice.

Vo Virtuálnom štúdiu pod vedením prof. Petra Hájeka a odbornej asistentky Kristíny Rypákovej sa takisto venovali téme Ikonických ruín. V rámci zadania Mesta na koľajách / Mesto pre koľaje sa zaoberali vybraným aspektom železníc, ich možným budúcim využitím a transformáciou. K najúspešnejším projektom patril návrh študenta Christophera Vargu pod názvom Trash train (Odpadkový vlak). Navrhol systém, vďaka ktorému by sa smetiská a recyklačné centrá popri železničnej trati presunuli do priestorov železnice a sčasti priamo na vlaky. Tak by sa uvoľnili parcely od neustáleho znečisťovania a recyklačné vlaky by dokázali spracovaný odpad dopraviť priamo do fabrík ležiacich pozdĺž trate.

Inžiniersky kabinet pod vedením doc. Sabaha Shawkata a odborného asistenta Richarda Schlesingera prezentoval okrem iného konštrukčné projekty študentov štvrtého ročníka. V rámci zadania multifunkčného festivalového areálu sa zaoberali architektonicko-konštrukčným riešením membránových a tenzegridových štruktúr, hlavných pódií a rozoberateľných drevených buniek na dočasné ubytovanie návštevníkov areálu. K najlepším projektom patril návrh študenta Petra Galdíka.

Zimný prieskum ponúkol záujemcom aj v tomto akademickom roku široký prierez témami na Katedre architektonickej tvorby VŠVU.
Už teraz sa môžte tešiť na Letný prieskum 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. 5. 2018 – 27. 5. 2018.