Výzva pre pedagógov na zahraničnú mobilitu do programových krajín EÚ

Výzva pre pedagógov na prihlásenie sa do výberového konania na mobilitu pre akad. rok 2018/2019 

Projekt Spolupráca s programovými krajinami 
Program Erasmus+

Oprávnené aktivity:

  • Mobilita pedagógov – výučba
  • Mobilita pedagógov – školenie (job-shadowing v oblasti profesie; výmena a zdieľanie skúseností; školenie v oblasti profesie/odboru)

Kritériá výberu:

  • Úplnosť a relevantnosť podanej prihlášky 
  • Požadovaný cudzí jazyk na úrovni min. B2

Grant:

  • Denné sadzby grantov na mobilitu sa pohybujú v rozmedzí 75 – 120 Eur v závislosti od hosťujúcej krajiny a projektu.  

Zoznam inštitúcií pre žiadateľov o druh mobility – výučba.

Viac informácií ohľadom mobilít zamestnancov v rámci programu Erasmus+ a prihláška tu.

Prihlásenie:

Prihlášky sa prijímajú priebežne.

Prihlášku prosíme odovzdať na Zahraničnom oddelení VŠVU

Zuzana Wallnerová
Hviezdoslavovo nám. 18, miestnosť číslo 125 

alebo elektronicky na 

international@vsvu.sk