Výzva pre nepedagogických zamestnancov na zahraničnú mobilitu

Výzva pre zamestnancov na prihlásenie sa do výberového konania na mobilitu pre akad. rok 2018/2019 

Projekt Spolupráca s programovými krajinami Program Erasmus+

Oprávnené aktivity:

Mobilita zamestnancov - školenie (výmena a zdieľanie skúseností; školenie v oblasti profesie/odboru; job-shadowing v oblasti profesie;)

Kritériá výberu:

  • Úplnosť a relevantnosť podanej prihlášky 
  • Požadovaný cudzí jazyk na úrovni min. B2

Grant:

  • Denné sadzby grantov na mobilitu sa pohybujú v rozmedzí 75 – 120 Eur v závislosti od hosťujúcej krajiny. 

Žiadateľ má možnosť uchádzať sa o miesto pobytu zo zoznamu partnerských inštitúcií, ale i v rámci iných inštitúcií programových krajín EÚ. 

Viac informácií ohľadom mobilít zamestnancov v rámci programu Erasmus+ a prihláška tu.

Prihlásenie:

Prihlášku prosíme odovzdať na Zahraničnom oddelení VŠVU

Zuzana Wallnerová
Hviezdoslavovo nám. 18, miestnosť č. 125

alebo elektronicky na 

international@vsvu.sk. 

Prihlášky sa prijímajú priebežne.