Výberové konanie na zahraničné pracovné stáže

Výzva pre študentov Bc., Mgr., PhD. stupňa na prihlásenie do výberového konania na doplnkovú zahraničnú pracovnú stáž v letných mesiacoch (jún - august) zahraničnú pracovnú stáž v zimnom semestri 19/20 a výzva pre absolventov

Projekt: Spolupráca s programovými krajinami, v rámci programu Erasmus+. V akademickom roku 2018/2019 a 2019/20.

Na stiahnutie:

Študenti predkladajú nasledujúce materiály na zahraničnom odd.: 

  • Vyplnenú a podpísanú prihlášku
    Poznámka: K prihláške je možné priložiť komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou

Termíny: 

  • vypísanie výberového konania 30. apríl 2019 
  • uzávierka 31. máj 2019 - študenti, ktorí chcú ísť na leto 2019 (jún - august), budúci absolventi
  • uzávierka 31. júl 2019 - študenti, ktorí chcú ísť v ZS 2019/20

Ďalšie informácie: 

  • program ERASMUS+ je prístupný pre všetkých študentov VŠVU zapísaných na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 
  • študent môže v letných mesiacoch môže vycestovať po 1. ročníku
  • študenti vyslaní v rámci programu ERASMUS+ nesmú mať počas stáže v zahraničí prerušené štúdium na VŠVU