Úspech absolventky VŠVU

Absolventka Dominika Koššová sa stala víťazkou súťaže Iné vízie SK.

Na súťaži sa Dominika prezentovala videom S Valie, ktoré vytvorila pod vedením pedagogičky VŠVU Nóry Ružičkovej vedúcej ateliéru Obraz/zvuk/text a kontext.

Viac o súťaži

Víťazné video Dominiky Koššovej.