Súťaž na vytvorenie logotypu...

pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Štatistický úrad SR vyhlásil súťaž na vytvorenie logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre projekt Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Viac informácií o súťaži, prihlášku a podrobné súťažné podmienky nájdete na webstránke Štatistického úradu a prílohách webstránky.