Študentská osobnosť Slovenska

Študent VŠVU Juraj Mydla sa stal laureátom súťaže v kategórii Kultúra, umenie.

Štrnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2017/2018. Podujatie sa organizuje  pod záštitou prezidenta SR p. Andreja Kisku a každoročne pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii Kultúra, umenie sa stal študent VŠVU v Bratislave Bc. Juraj Mydla. 

Juraj Mydla je študentom 2. ročníka magisterského štúdia v Ateliéri IN Ilony Németh na Katedre intermédií VŠVU. Jeho umelecká, organizátorská i kurátorská prax zahŕňa dôsledné prekračovanie hraníc umenia, filozofie, vedy i samotnej inštitúcie výtvarného umenia. Výrazný autorský rukopis a dôsledná konceptualizácia tém i médií je v jeho práci prítomná už od raného štúdia. Vytvára práce, v ktorých sa špekulácie a poetika stretávajú s političnom a filozofiou. Nastavuje situácie a prostredia, ktoré ponúkajú zážitok. Je aktívnym členom nastupujúcej generácie pravidelne vystavujúcich umelcov a umelkýň.

Dôležitou súčasťou jeho programu je kolektivita, spolupráca a priateľstvo. Juraj je zakladajúcim členom, "vizuálnym a konceptuálnym spolu-mozgom“, divadelného zoskupenia asfd divadlo . Toto mladé divadelné zoskupenie, výrazne ovplyvnené súčasnou vizualitou, aktuálnymi výpočtovými technológiami (virtuálna realita, mappingy,…) reprízujú festivaly i kamenné divadlá... Podobne divadelnú prax, i keď zasadenú do celkom iného kontextu, reprezentuje práca performatívneho zoskupenia Marína Abramović Po Sebe Neupratuje. Juraj je jeho kreatívnou, konceptuálnou i produkčnou súčasťou.

Študentská osobnosť Slovenska
Študentská osobnosť Slovenska