Reformné vysokoškolské zákony pod drobnohľadom SRK

Vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v NR, ktoré bolo prijaté na piatkovom mimoriadnom zasadnutí SRK

SRK TRNAVA 13. 7. 2017
SRK TRNAVA 13. 7. 2017
Foto: S. Šišulák

13. júla 2018, SRK TRNAVA.

Dňa 19. júna 2018 Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila znenie dvoch zákonov týkajúcich sa reformy vysokoškolského vzdelávania, ktoré prezident SR dňa 4. júla 2018 vetoval.

Po 16 rokoch platnosti zákona o vysokých školách a jeho početných novelizáciách, vrcholní predstavitelia akademickej obce združení v Slovenskej rektorskej konferencii („SRK“) žiadali prijať nový zákon a súvisiace právne predpisy, ktoré by prehľadne, efektívne a menej komplikovane riešili postavenie a fungovanie vysokých škôl.

V závere legislatívneho procesu SRK prijala zásadné pripomienky dňa 30. apríla 2018. Niektoré boli zohľadnené, mnohé však ostali nevyriešené. Pripomienky prezidenta SR sú obsahovo zhodné s viacerými pripomienkami SRK.

Zákony sa budú znovu prerokúvať v druhom a treťom čítaní v NR SR. Ostáva tak priestor pre prijatie lepšej právnej úpravy vysokoškolského vzdelávania na základe konkrétnych odborných podkladov. SRK považuje práve v tejto situácii za potrebné zúčastniť sa práce na výslednom znení zákonov, aby boli presvedčivým východiskom pre napĺňanie európskych princípov a veľkého potenciálu slovenského vysokoškolského vzdelávania a vedy. 

Marek Šmid, prezident SRK uvádza: „Výsledné texty oboch zákonov musia byť oproti dnešnému zneniu prehľadnejšie, bez nejasnosti v interpretáciách a dobre aplikovateľné. Je prirodzené, že našim trvalým záujmom je podpora kvality vzdelávania a výskumu a posilnenie autonómie vysokých škôl.“ 

Na stiahnutie: