Prijímacie pohovory na magisterské štúdium

Ak máte záujem pokračovať alebo študovať na magisterskom stupni štúdia na VŠVU, do 22.5. 2018 je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe školy: http://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/ 

Ak chcete osobne doručiť vytlačenú prihlášku, máte možnosť do 11.5. 2018 v stredu a vo štrvtok v uradných hodinách a v piatok od 9:00 do 11:00 na H131. Po tomto termíne bude možné doručit prihlášku poštou.

Ing. Sylvia Kozakova
Studijne oddelenie VSVU
Hviezdoslavovo nam. 18
814 37  Bratislava