Pracovné stáže v letnom semestri 2017/2018

Nazbieraj pracovné skúsenosti už počas štúdia! Do 7. 2. máš stále možnosť prihlásiť sa na pracovnú stáž pre študentov v letnom semestri 17/18 a získať na ňu finančnú podporu Erasmus+.

Pracobné stáže 2017/2018 – banner
Pracobné stáže 2017/2018 – banner
Foto: Ruža Ovčiariková, Edland, Nórsko, stáž od Sept. 2017

Kedy môžem vycestovať:

LS 17/18, leto: jún – august

Grant:

450 – 640 Eur/mesiac

Ako sa prihlásim:

Na Zahraničnom oddelení odovzdám prihlášku (v prílohe) a dodatočne potvrdenie o prijatí na stáž od prijímajúcej organizácie.

Hlásiť sa môžu aj študenti, ktorí už zahraničnú stáž v minulosti absolvovali!

Viac info:

http://www.vsvu.sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/pracovne-staze-pre-studentov/

Ak máš otázky, alebo sa chceš poradiť, kontaktuj:

tomeckova@vsvu.sk
+421 2 5942 8587
Pondelok 9:00 – 11:00, Streda 13:30 – 15:00, kancelária č. 36

Tešíme sa na vaše prihlášky a účasť!