Pracovné stáže pre študentov

Výberové konanie na zahraničné pracovné stáže počas letného semestra 2018/2019 a leta 2019

Výzva pre študentov Bc., Mgr., PhD. stupňa na prihlásenie do výberového konania na zahraničnú pracovnú stáž v LS akad. roka 2018/19 a v letných mesiacoch (jún – august)

Projekt spolupráca s programovými krajinami, v rámci programu Erasmus+

Študenti predkladajú nasledujúce materiály: 

Na zahraničnom oddelení odovzdať:

prihlášku s podpisom vedúceho ateliéru a vedúceho katedry

Pozn.: K prihláške je možné priložiť komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou

Termíny: 

vypísanie výberového konania 3. december 2018 
uzávierka 31. január 2019

Ďalšie informácie: 

program ERASMUS+ je prístupný pre všetkých študentov VŠVU zapísaných na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 
študent môže počas semestra vycestovať najskôr v 3. ročníku (vo výnimočných prípadoch v LS v 2. ročníku), v letných mesiacoch môže vycestovať po 1. ročníku
študenti vyslaní v rámci programu ERASMUS+ nesmú mať počas stáže v zahraničí prerušené štúdium naVŠVU 
vybraní študenti si musia pred vycestovaním dohodnúť individuálny študijný plán s pedagógmi jednotlivýchpredmetov (neplatí pre stáž v letných mesiacoch)