Otvorená výzva od Rotary Club Bratislava

Rotary Club Bratislava v spolupráci s Galériou Nedbalka a Vysokou školou výtvarných umení začína poskytovať jednorazové štipendium vo výške 500€ pre študenta alebo študentku grafiky.

Rotary Club - štipendium
Rotary Club - štipendium

Žiadosti sa môžu predkladať najneskôr päť pracovných dní pred začatím letného prieskumu platného podľa aktuálneho akademického kalendára. Žiadosti s týmto obsahom posielajte na info@hromec.com:

  • osobné údaje žiadateľa / meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska
  • aktuálne portfólio vytvorených diel za posledný rok
  • motivačný list v rozsahu do 1800 znakov vrátane medzier 
  • štruktúrovaný životopis


Jednorazové štipendium v hodnote 500 € udeľuje Rotary Club Bratislava na základe odporučenia komisie spravidla v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po ukončení letného prieskumu. Rotary Club Bratislava zabezpečí propagáciu obsahujúcu diela, artist statement a informácie o víťazovi štipendia Rotary Club Bratislava. Galéria Nedbalka v Bratislave vystaví výtvarné práce v galerijných priestoroch svojej kaviarne po dohode s víťazom štipendia Rotary Club Bratislava na dobu jeden mesiac.