Open Call: PechaKucha Night Bratislava

PechaKucha Night Bratislava a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nadviazali spoluprácu, v rámci ktorej sa na podujatí predstavia študenti a študentky VŠVU. Zároveň študenti po preukázaní platného ISIC-u môžu navštíviť podujatie za symbolickú sumu 1 euro.

Pecha Kucha Open Call
Pecha Kucha Open Call

Prezentačný formát PechaKucha Night Bratislava od roku 2008 približuje lokálnych autorov a autorky z oblasti umenia, dizajnu a architektúry, tento rok sa na každom z plánovaných troch podujatí predstaví aj tvorbu začínajúcich umelcov z VŠVU. Špeciálny fokus na mladé umenie umožní širšej verejnosti spoznať začínajúcich autorov a autorky, ako aj aktuálne dianie na umeleckej škole. Študenti a študentky zároveň pri prezentácii svojej práce získajú nové skúsenosti a spätnú väzbu.

Záujemcovia o prezentáciu na PechaKucha Night môžu priebežne posielať svoje portfólio a krátku charakteristiku zamerania svojej tvorby na info@pechakucha.sk.

PechaKucha Night Bratislava od roku 2008 predstavuje autorov, autorky a projekty z oblasti umenia, architektúry a dizajnu. Výnimočnosť podujatia spočíva v pútavom dynamickom formáte 20x20 – vystupujúci svoju prácu musia vystihnúť len prostredníctvom 20 obrázkov, z ktorých každý je zobrazený presne 20 sekúnd. Medzinárodný formát vytvorili zakladatelia Klein Dytham Architecture a dnes pôsobí vo viac ako 1200 mestách po celom svete. Bratislavská PechaKucha Night sa pravidelne koná v Novej Cvernovke a každé vydanie zameriava na špecifickú tému ako napr. pamäť, rodičovstvo či ekológia.

Viac na www.pechakucha.sk