Obhajoby dizertačných prác – september 2018

Pozývame vás na obhajobu dizertačnej práce Simony Janišovej

Mgr. art. Simona Janišová

Archetyp – Tvar – Význam. Júlia Horová

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 26. septembra 2018 o 11:00 v Slovenskom múzeu dizajnu, Kollárovo nám. 10