Obhajoby dizertačných prác máj - jún 2019

Pozývame vás na obhajobu dizertačnej práce Kataríny Defeo Fiúzy Siposovej, Lucie Gašparovičovej, Silvie Sukopovej, Slavomíry Ondrušovej a Anny Ulahelovej

Mgr. art. Katarína Defeo Fiúza Siposová

Kontexty súčasného autorského šperku

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 27. 5. 2019 o 10:00 v Slovenskej národnej galérii, Esterházyho palác, Nám. Ľudovíta Štúra 4, BA

 

Mgr. art. Lucia Gašparovičová

Šperk versus architektura = Dialóg

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 10. 6. 2019 o 11:00 Nová  Cvernovka, The Julius Koller Society – 1. posch, Račianska 78, BA

 

Mgr. art. Silvia Sukopová

Aplikácia digitálnych technológií do dizajnérskej tvorby

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor 2. 2. 6 dizajn sa bude konať dňa 11. 6. 2019 o 13:00  Nová  Cvernovka, Račianska 78, BA

 

Mgr. art. Slavomíra Ondrušová

MUST JOON Kresba a objekt

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa 20. 6. 2019 o 11:00 Nová  Cvernovka, Zborovňa,  Račianska 78, BA

 

Mgr. art. Anna Ulahelová

NEJASNÁ IDENTITA.
Diskurz grafického designu: Absolventi VŠVU po roce 1989

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor 2. 2. 6 dizajn sa bude konať dňa  27. 6. 2019 o 10:00 VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, BA, miestnosť č. H-135