Mimoriadna výzva na individuálnu mobilitu pre pedagógov a zamestnancov

v rámci projektu Spolupráca s partnerskými krajinami. Termín na zaslanie prihlášky: 30. 4. 2019

Individuálna mobilita sa uskutočňuje v rámci projektu: Spolupráca s partnerskými krajinami č. 2017-1-SK01-KA107-035037 a č. 2018-1-SK01-KA107-045941 programu Erasmus+

Termín na zaslanie prihlášky: 30. 4. 2019

Keďže ide o partnerské školy, ktoré sú mimo EÚ, je treba byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz a pod. 

Kategórie individuálnych mobilít:

  • Mobilita zamestnancov – výučba 
  • Mobilita zamestnancov – školenie (job-shadowing v oblasti profesie; výmena a zdieľanie skúseností; školenie v oblasti profesie/odboru)

Grant

Kritériá výberu 

  • Úroveň motivačného listu
  • Úplnosť prihlášky
  • Portfólio
  • Anglický jazyk na úrovni min. B2

V prípade otázok kontaktujte zahraničné oddelenie

Natália Veľká
email: velka@vsvu.sk
tel.: + 421 2 5942 8585

Špecifikácie výzvy

(vysvetlenie nižšie uvedených informácií)

  • Názov partnerskej školy
  • Web stránka školy pre bližšie spoznanie partnerskej školy a študijných programov, ktoré ponúka (odporúčame riadne si preštudovať web stránku a v prihláške uviesť konkrétny odbor/prípadne aj špecifikáciu v rámci odboru).
  • Odporúčaný/-é študijné odbor/-y, vychádzajúc zo skúseností, resp. komunikácie s partnerskou školou.

Partnerské školy

The Academy of Fine Arts, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

http://www.alu.unsa.ba/en/academy-fine-arts-sarajevo

Študijné odbory: maľba, socha, grafika, vizuálna komunikácia, produktový dizajn 

ZS 2019/2020 – 1 miesto výučba na 7 dní

ZS 2019/2020 – 1 miesto školenie na 7 dní

Tokyo University of Arts, Tokyo, Japonsko

https://www.geidai.ac.jp/english/

ZS 2019/2020 – 1 miesto školenie na 9 dní

Bezalel Academy of Arts and Design, Jeruzalem, Izrael

http://www.arts.bg.ac.rs/en/

Študijné odbory: maľba, socha, dizajn, vizuálna komunikácia, šperk, fotografia, keramika, architektúra

Trvanie semestra: 21.10.2019 – 01.02.2020

ZS 2019/2020 – 1 miesto školenie na 9 dní

Shenkar College of Engineering, Design and Art, Ramat Gan, Izrael 

http://www.shenkar.ac.il/en

Študijné odbory: architektúra, dizajn, úžitkové umenie, textil, vizuálna komunikácia 

ZS 2019/2020 – 1 miesto školenie na 9 dní

Stroganov Academy of Arts, Moskva, Rusko

http://mghpu.ru/for-students/ob-yavleniya

Študijné odbory: výtvarné umenie, dizajn, reštaurovanie

Trvanie semestra: 01.09.2019 – 31.01.2020

ZS 2019/2020 – 1 miesto výučba na 8 dní

ZS 2019/2020 – 1 miesto školenie na 8 dní

University of Arts in Belgrade, Belehrad, Srbsko

http://www.arts.bg.ac.rs/en

Študijné odbory: maľba, socha, grafika, dizajn (industrial, transport), reštaurovanie, textil, vizuálna komunikácia, nové médiá

Trvanie semestra: 01.10.2019 – 10.02.2020

ZS 2019/2020 – 1 miesto výučba na 9 dní – priorita tento semester

University of Novi Sad – Academy of Arts, Novi Sad, Srbsko 

http://akademija.uns.ac.rs/

Študijné odbory: maľba, socha, grafika, dizajn (interior), textil, úžitkové umenie, vizuálna komunikácia, nové médiá, reštaurovanie

ZS/LS 2019/2020 – 1 miesto školenie na 7 dní

Central Academy of Fine Arts, Peking, Čína

http://www.cafa.edu.cn/aboutcafa/lan/?c=1101

Študijné odbory: maľba, dizajn, architektúra, socha, fotografia, animácia

LS 2018/2019 – 1 miesto výučba/školenie na 7 dní – priorita tento semester

Univerzitet Crne Hore, Cetinje, Čierna Hora

http://www.ucg.ac.me/

Trvanie semestra: 24.9.2018 – 01.02.2019

Študijné odbory: maľba, grafika, socha, nové médiá

LS 2018/2019 - 1 miesto školenie/výučba na 9 dní – priorita tento semester

Fakultet vizuelnih umjetnosti, Podgorica, Čierna Hora

http://fvu.unimediteran.net/index.php/en/

Študijné odbory: vizuálna komunikácia  

LS 2018/2019 – 1 miesto školenie/výučba na 9 dní – priorita tento semester