Letné brigády v Nemecku

Na základe bilaterálnej dohody medzi vládami Slovenskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky organizuje aj tento rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Bundesagentur fur Arbeit v Bonne letné brigády pre študentov denného štúdia vysokých škôl a univerzít.

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov. Letné brigády sú v rôznych sektoroch, väčšina zamestnávateľov je však z poľnohospodárskeho sektoru, popr. reštauračných a hotelových služieb.

V prípade záujmu je študent povinný vyplniť, potvrdiť, podpísať a odoslať nasledovné dokumenty:

  • 2 x aplikačný formulár spolu s foto pasu  (application forms)
  • 1 x jazykový certifikát (language certificate)
  • 1 x registračný certifikát (original certificate of enrolment)
  • 1 x kópia vodičského oprávnenia (ak študent má vodičské oprávnenie – nie je povinné)

Všetky predmetné dokumenty musia byť najneskôr do 30.1.2014 zaslané na adresu:

Ing. Peter Varga
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava

Žiadame študentov, aby prihlášky nezasielali priamo na Bundesagentur (ZAV), nakoľko tieto budú podľa vyjadrení Bundesagentur vyradené a budú akceptované len prihlášky zasielané prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s letnými brigádami v Nemecku nájdete v dokumente “FAQ”.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte prosím Ing. Petra Vargu na e-mailovej adrese: peter.varga@upsvr.gov.sk

Všetky formuláre a informácie nájdete v prílohe i na stránke www.eures.sk.