Inaugurácia rektorky VŠVU

V stredu, 27. februára 2019 o 11:00 hod., sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, doc. Mgr. Bohuky Koklesovej, PhD. Inaugurácia sa konala v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty University Komenského v Bratislave. 

Prorektorom pre výskum a umeleckú činnosť sa stal prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prorektorkou pre štúdium doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorkou pre grantovú a projektovú činnosť doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová a prorektorom pre medzinárodnú spoluprácu doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Inaugurácia rektorky VŠVU
Predseda Akademického senátu VŠVU doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Inaugurácia rektorky VŠVU
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
Inaugurácia rektorky VŠVU