Grantový program Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.

Študenti do sveta 2018
Študenti do sveta 2018

Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do utorka 13. apríla 2018. 

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. 

Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke:

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/