Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) – OTVORENÝ!

Zahájenie centrálneho zberu umeleckej činnosti za obdobie: 1. január 2013 – 31. december 2013.

Vážení vedúci katedier, pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci, doktorandi dennej formy štúdia, sekretariáty katedier,

oznamujeme Vám, že Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je už OTVORENÝ!

Pokyny pre evidenciu/registráciu:

Svoju zverejnenú umeleckú činnosť za vykazovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31.decembra 2013 si môžete zaregistrovať na stránke: www.crepc.sk v menu CREUČ: Vkladanie záznamov

Vaše prihlasovacie mená a heslá zostávajú bez zmeny, tzn. zaregistrovaní užívatelia použijú svoje pôvodné prístupy a autori, ktorí si po prvý krát budú evidovať svoju zverejnenú umeleckú činnosť, sa musia zaregistrovať. Autori, ktorí svoje prihlasovacie meno a heslo zabudli, si môžu o pripomenutie údajov požiadať.
Pozn.: záznamy registrácie Vašej umeleckej činnosti z roku 2010, 2011, 2012 sú viditeľné, ale zmeny nie sú povolené.

Po uložení vypísaného záznamu/formulára, teda po zaregistrovaní Vašej zverejnenej umeleckej činnosti je potrebné tento záznam elektronicky zaslať na e-mail: kusam@vsvu.sk.

Nezabudnite, prosím, svoju zaregistrovanú umeleckú činnosť dokladovať, t.j. podklady k zaevidovanej umeleckej činnosti (pozvánka, plagát, skladačka, katalóg, tlačová správa, informácia z web stránky ... fotodokumentácia k zverejnenému dielu) je potrebné spolu so zaregistrovaným vyplneným záznamom (formulárom) zaslať do Akademickej knižnice v elektronickej forme. Autor dodá podklady, ktoré jeho účasť na umeleckom výkone jednoznačne identifikujú!

Termín uzatvorenia databázy Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) za vykazovacie obdobie 2013 je 31. januára 2014. Po tomto termíne bude CREUČ uzatvorený a už nebude možné zaregistrovať umelecké výstupy za rok 2013.

Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2013  sa nachádzajú na www.crepc.sk v časti Pokyny CREUČ.

Kategórie umeleckej činnosti a Katalóg podujatí a inštitúcií nájdete na web stránke našej školy:

http://www.vsvu.sk/studium/akademicka-kniznica/publikacna-a-umelecka-cinnost/registracia-crepc-creuc/