Cena Egona Schiele 2018

1. miesto v súťaži Cena Egona Schiele 2018 získal študent VŠVU Bc. Martin Schwarz z Katedra grafiky a iných médií.

Školiteľom študenta je doc. Miloslav Boďa, akad. mal. z Kabinetu kresby VŠVU 

Cenu odovzdal prof. Boris Jirků, akad. mal., predseda spolku Figurama.

Cena Egona Schiele 2018
Cena Egona Schiele 2018