Oznamy

23. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 23. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Young Guns Hackathon

Súťaž o lístok na uznávanú konferenciu – Singularity University Summit, ktorá prichádza tento rok do Prahy a bude prebiehať v termíne 5.- 6. 3. 2018. Jedinečná šanca dostať sa na konferenciu, ktorú si bežne človek sám neodfinancuje (cena lístka 1 450 EUR).

22. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 22. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Pracovné stáže v letnom semestri 2017/2018

Nazbieraj pracovné skúsenosti už počas štúdia! Do 7. 2. máš stále možnosť prihlásiť sa na pracovnú stáž pre študentov v letnom semestri 17/18 a získať na ňu finančnú podporu Erasmus+.

Profesor Štefan Klein

Dňa 4.12.2017 vymenoval prezident SR, Andrej Kiska, 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl, medzi nimi dizajnéra a pedagóga Vysokej školy výtvarných umení, Štefana Kleina.

AK VŠVU bude zatvorená

počas vianočných prázdnin v dňoch 21.12.2017 – 5.1.2018 a počas prijímacích pohovorov.