Oznamy

Súťaž Balakryl Recy veci

Pozrite si tie najlepšie diela, zahlasujte a možno práve Vy budete tým šťastlivcom, ktorý za svoj hlas získa ako odmenu tablet.

Výzva pre pedagógov

na prihlásenie sa do výberového konania na mobilitu pre akad. rok 2017/2018

Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela

V dňoch 18. – 19. 5. 2017 sa na VŠVU uskutočnilo interdisciplinárne sympózium so zámerom vysledovať rozmanité podoby práce so sériou a repetíciou v súvislostiach vývinových tendencií umenia a analýzy médií. Všetky informácie o sympóziu a príspevky sú teraz prístupné na webovej stránke sympózia.

Bakalársky sen

Pridajte sa k Bakalárskemu snu, študentky intermédií, Doroty Brázdovičovej účasťou na niektorej z jej akcií, či už na rannej joge, sadení čerešní, pikniku a diskusii, alebo na otvorení školského 2ndhandu. Tento týždeň bude na Drotke prebiehať i osobná anketa a zber informácií a vašich snov o tejto škole.

Majstrovstvo za dverami

Nová publikácia Jána Kraloviča je výsledkom trojročného výskumného projektu na Centre výskumu – Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií VŠVU.

Zmeny v Galérii MEDIUM

Pozývame vás na prezentáciu pre študentov a pedagógov VŠVU k pripravovaným zmenám v Galérii MEDIUM:

18. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.