Oznamy

13. ročník súťaže Maľba

Mladí talentovaní výtvarníci majú znovu životnú šancu zabojovať o pozornosť a uznanie odbornej aj širokej verejnosti a získať prostriedky pre zásadný posun svojej profesionálnej dráhy. Súťaž je určená pre mladých profesionálnych maliarov od 24 rokov - absolventom VŠ výtvarného zamerania s minimálne bakalárskym diplomom.

25. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 25. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

2% pre PRO ART

Neinvestičný fond PRO ART Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa uchádza o Vaše 2% z daní

Výzvy na vydanie publikácií

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po minuloročnom pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií.

RYSOVAĆ

Prihláste sa na medzinárodnú výstavu kresby v poľskej Toruni.

Grantový program Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.

24. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 24. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.