Oznamy

25. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 25. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

2% pre PRO ART

Neinvestičný fond PRO ART Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa uchádza o Vaše 2% z daní

Výzvy na vydanie publikácií

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po minuloročnom pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií.

RYSOVAĆ

Prihláste sa na medzinárodnú výstavu kresby v poľskej Toruni.

Grantový program Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.

24. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 24. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Nákup knižničného fondu pre AK VŠVU

V roku 2017 bol knižničný fond Akademickej knižnice VŠVU v Bratislave na základe schválenej dotácie Fondu na podporu umenia doplnený o 65 knižničných jednotiek v celkovej sume 3 000,- €.