Oznamy

Voľby do Akademického senátu VŠVU

Vážení členovia akademickej obce VŠVU! Volebná komisia, ustanovená Akademickým senátom VŠVU, vyhlasuje voľby do Akademického senátu VŠVU

5. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 5. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Slovenskú rektorskú konferenciu povedie profesor Marek Šmid

Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 84. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl. Členovia Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) na zasadnutí zvolili prezídium SRK, ktoré je výkonným orgánom SRK a tvoria ho prezident SRK a štyria viceprezidenti SRK.

26. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia,  vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 26. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.