Oznamy

5. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 5. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Slovenskú rektorskú konferenciu povedie profesor Marek Šmid

Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 84. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl. Členovia Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) na zasadnutí zvolili prezídium SRK, ktoré je výkonným orgánom SRK a tvoria ho prezident SRK a štyria viceprezidenti SRK.

26. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia,  vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 26. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

13. ročník súťaže Maľba

Mladí talentovaní výtvarníci majú znovu životnú šancu zabojovať o pozornosť a uznanie odbornej aj širokej verejnosti a získať prostriedky pre zásadný posun svojej profesionálnej dráhy. Súťaž je určená pre mladých profesionálnych maliarov od 24 rokov - absolventom VŠ výtvarného zamerania s minimálne bakalárskym diplomom.