Oznamy

Výzvy na vydanie publikácií

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po minuloročnom pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií.

RYSOVAĆ

Prihláste sa na medzinárodnú výstavu kresby v poľskej Toruni.

Grantový program Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.

24. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 24. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Nákup knižničného fondu pre AK VŠVU

V roku 2017 bol knižničný fond Akademickej knižnice VŠVU v Bratislave na základe schválenej dotácie Fondu na podporu umenia doplnený o 65 knižničných jednotiek v celkovej sume 3 000,- €. 

23. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 23. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Young Guns Hackathon

Súťaž o lístok na uznávanú konferenciu – Singularity University Summit, ktorá prichádza tento rok do Prahy a bude prebiehať v termíne 5.- 6. 3. 2018. Jedinečná šanca dostať sa na konferenciu, ktorú si bežne človek sám neodfinancuje (cena lístka 1 450 EUR).