Oznamy

27. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU, pozývam Vás na 27. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

6. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 6. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu.